188bet – Casino tặng cược miễn phí cho 500k thành viên mới

Tiền thưởng chào mừng

188bet Ưu đãi chào mừng (tất cả các phương thức khác) 25% tiền mặt (tối đa 500k).

Nhận phần thưởng tiền mặt 25%, lên tới 500k, cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn bằng bất kỳ phương thức nào ngoài tiền điện tử.

Yêu cầu tái đầu tư gấp 10 lần đối với số tiền gửi + tiền thưởng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào.

Điều khoản và điều kiện

Tất cả tiền thưởng là tùy chọn.Nếu bạn không muốn tuân thủ bất kỳ yêu cầu tái đầu tư nào, chỉ cần gửi tiền mà không chọn tùy chọn tiền thưởng trong quầy thu ngân.

1.Ưu đãi này chỉ dành cho các tài khoản mới gửi tiền lần đầu.
2.Ưu đãi này chỉ có thể được yêu cầu một lần.
3.Tiền thưởng phải được nhận thông qua Nhân viên thu ngân tại thời điểm gửi tiền.
4.Cần phải chuyển khoản mười (10) lần (trên số tiền gửi cộng với số tiền thưởng) trước khi có thể thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào.
5.Khoản tiền gửi tối thiểu được yêu cầu là 100 USD.
6.Tiền thưởng tối đa được trao là 500k tiền mặt.
7.Để yêu cầu ưu đãi này, khoản tiền gửi của bạn phải được thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào ngoài tiền điện tử.
8.Chỉ có sẵn cho các tài khoản ở Hoa Kỳ và Canada.
9.Chỉ dành cho tài khoản giải trí.Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để xem bạn có đủ điều kiện hay không.
10.Ưu đãi có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.BookMaker có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
11.Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của BookMaker trên Trò chuyện trực tiếp hoặc gửi email tới support@bookmaker.eu để biết chi tiết đầy đủ.