Dafabet – 50k tiền thưởng miễn phí

Làm thế nào để có được?

1.Trong thời gian hoạt động, người chơi phải đặt cược tối thiểu 100.000 vào 3 trận đấu NBA khác nhau và tỷ lệ cược không được thấp hơn 1.7.

2.Người chơi cần có ít nhất 2 hồ sơ gửi tiền vào Thể thao Dafa để đủ điều kiện.

3.Người chơi cần gửi đơn đăng ký tới cnsupport@dafabet.com thông qua địa chỉ email đã đăng ký trong thời gian diễn ra hoạt động và bao gồm các nội dung sau:

  • Chủ đề: Tiền thưởng đam mê NBA
  • Nội dung: Tên người dùng thể thao

4.Người chơi đủ điều kiện sẽ nhận được tiền thưởng 50k trong vòng 1 ngày làm việc sau khi email đăng ký được gửi.

Dafabet - 50k tiền thưởng miễn phí

Nội quy hoạt động:

1.Giảm giá này được chuẩn bị cho tất cả người chơi yêu thích NBA.

2.Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi phải đặt cược tối thiểu 100k cho 3 trận đấu NBA khác nhau và tỷ lệ cược không được thấp hơn 1.7 (dạng tỷ lệ cược thập phân Châu Âu hoặc tỷ lệ cược Hồng Kông 0.7).

3.Người chơi cần có ít nhất 2 hồ sơ gửi tiền trong Thể thao Dafa để đủ điều kiện.

4.Người chơi cần gửi đơn đến cnsupport@dafabet.com thông qua địa chỉ email đã đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện.

5.Tiền thưởng sẽ được gửi đến tài khoản người chơi đủ điều kiện trong vòng 1 ngày làm việc sau khi email đăng ký được gửi.

6.Người chơi chỉ được nhận 1 lần thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện.

7.Phần thưởng này có thể được rút chỉ với 1 lần tái đầu tư.

8.Ưu đãi này không thể được sử dụng cùng với các ưu đãi khác, trừ khi được nêu rõ ràng trong ưu đãi.

9.Bất kỳ cược bị từ chối, cược không hợp lệ và cược có tỷ lệ cược thấp hơn 1,70 (định dạng tỷ lệ cược thập phân châu Âu hoặc định dạng tỷ lệ cược Hồng Kông 0,7) đều không được coi là cược hợp lệ cho sự kiện này.

10.Bất kỳ cược không có rủi ro nào, chẳng hạn như đặt cược vào đội nhà và đội khách hoặc đặt cược vào bóng lớn và bóng nhỏ cùng một lúc, sẽ không được tính là cược hợp lệ.

11.Tất cả các ưu đãi được giới hạn cho cùng một người, cùng một gia đình, cùng địa chỉ, cùng địa chỉ email, cùng số điện thoại, cùng tài khoản thanh toán, cùng địa chỉ IP và cùng một máy tính.

12.Nếu Dafabet phát hiện ra rằng một số người chơi đã sử dụng các phương pháp gian lận để âm mưu lừa đảo hoặc lạm dụng tiền thưởng và tiền thưởng, Dafabet có quyền từ chối việc rút tiền và tiền thưởng của người chơi và chỉ trả lại tiền gốc ký gửi ban đầu của người chơi.

13.Dafabet có quyền từ chối các đơn đăng ký tiền thưởng.

14.Dafabet Sports có quyền thay đổi, hủy bỏ, nhắc lại hoặc từ chối tiền thưởng và khoản thanh toán, và có toàn quyền quyết định.

15.”Điều khoản sử dụng” của Thể thao Dafa áp dụng cho ưu đãi này.